Αδιάβροχο Κάλυμμα Χεριού Ενηλίκων – 0808511 mobiak