Αερόστρωμα Κατακλίσεων ”CA-MI” με Κυψέλες και Αντλία – 0808071 mobiak