Αερόστρωμα Κατακλίσεων με Ραβδώσεις και Αεραντλία( έως 170 kg) -0806591 mobiak