Ακινητοποιητής Ώμου – Βραχίονα Prim 0802690 MOBIAK