Αμαξίδιο WC με Κάλυμμα – ”VT 112” -09-2-117 – Vita