Ανατομικό Μαξιλάρι Ύπνου Health Shoulder -Memory Foam – 08-2-006 – Vita