Απλή Ελαστική Επιστραγαλίδα – ”Premium Elastic Ankle” – Ortholand