Αυτοκόλλητο Περικάρπιο από Neoprene – oik/82300 – Ortholand