Αυχενικό Κολάρο Μαλακό – «Βudget BC» – 01-2-003 – Vita