Δερμάτινος Νάρθηκας Καρπού Με Μπανέλλες “Deluxe Wrist Universal” – 8705-6 – Ortholand ΔΕΞΙ