ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ VH/DOUBLE “COLLAR CUFF” ORTHOLAND