Δίσκος Ισορροπίας Πλαστικός Mambo Max AC3254 – Alfacare