Δυναμικός Νάρθηκας Κάμψης Δακτύλου Με Εργονομικό Ιμάντα – “PIP – Static Progressive” – 19 – Ortholand