Δυναμικός Νευρορθοπαιδικός Νάρθηκας Ώμου ”Neurolux II” – Νeurolux II Αριστερός – Ortholand