ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΑΒΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΩΛΗΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ MSD–TUBE AC3101 – ALFACARE