Εξασκητής Αστραγάλων MSD-Band Ankleciser AC3145 – ALFACARE