Εξωτερικός Αναρτήρας Κρεβατιού Έλξης – Ανύψωσης Ασθενών – AC851ΑΒ – Alfacare