Ελαστική Ζακέτα Υποστήριξης Ράχης “Natur Up” 1111 – Ortholand