Ελαστική Ζώνη Οσφύος Με Πέντε Μπανέλλες – ”Oac Lumbosacral” – oik/Oac Lumbosacral – Ortholand