ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΟ ΜΕ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ FT/012-659 ORTHOLAND ΑΡΙΣΤΕΡΟ