Ελαστικός Ακινητοποιητής Κλειδών – Normaflex – Med/8503 – Ortholand