Ελαστικός Νάρθηκας Καρπού 18 εκ. – OIK/8707/8708 – Ortholand