Ελαστικός Νάρθηκας Καρπού – Αντίχειρος Μήκους 18 εκ. – Δεξιός – “Spica 18” – 8008 – Ortholand