Επαγγελματική Επιστραγαλίδα με δέστρες- Ankle Support with straps – McDavid 433