Επαναχρησιμοποιούμενη Τουρμπίνα Mir 0810609 MOBIAK