Επιστραγαλίδα Neoprene με Σπειροειδή Ελάσματα – AC1042 – Alfacare