Επίθεμα κρύου/ζεστού με δέστρες 12x18cm 12-2-004 Rexiocare