Επίθεμα θερμο κρυοθεραπείας με εξωτερική αυτοκόλλητη υφασμάτινη επένδυση I-44 Ortholand