Εργονομικός Ελαστικός Νάρθηκας Καρπού Μήκους 20 εκ. ”Exoform Wrist 20” – Exoform Wrist 20 Αριστερός – Ortholand