Εξάρτημα Στήριξης Στέρνου Ρυθμιζόμενο (SPK-Noble Hinge) – 0811227 mobiak