Εξασκητής Χεριών Digi-Flex® – Κόκκινο – Μαλακό – 0811462 – mobiak