Εξασκητής Χεριών Digi-Flex® – Ώχρα – 2χ Μαλακό – 0811460 – mobiak