Εξασκητής Εισπνοής Ενηλίκων – PulmoVol 50 – 0806263 mobiak