Φάκελος Aκινητοποίησης Ώμου-Βραχίονα τριών Σημείων – AC1101 – Alfacare