Φίλτρο ανταλλακτικό για αεραντλία – 0810078 – mobiak