Φίλτρο Αντιβ/κό Συμπυκνωτή – Irene & 10lt – 0807319 mobiak