Γυμναστής Ενεργητικής Εξάσκησης Μαγνητικός MSD OXYCYCLE I AC3214 – Alfacare