Ηλεκτρικίνητο Αμαξίδιο – Mobility Power Chair “VT61023” – 09-2-015 – Vita