Ηλεκτρικός Γερανός Ανύψωσης ”Stand Up” (150 kg) – N815