Ηλεκτρικός Γερανός Ανύψωσης ”Standard” (170 kg) – N715