Ηλεκτρικός Γερανός Ανύψωσης ”Pegasus” (135 kg) – με Σάκκο Μεταφοράς – 0804900 mobiak