Ηλεκτρικός Γερανός Ανύψωσης Standard Ν115 – 140kg alfacare