Καλσόν BBF 40den 6-8 mmHg Χρώμα 018- 06-2-049 – Vita