Καλσόν BBF 70den 12-14 mmHg CHIARO– 06-2-050 – Vita