Κάλτσα Ριζομηρίου Anti-Embolism 18-24 mmHg – 06-2-107 – Vita