Κάλτσες Διαβαθμισμένης Συμπίεσης Ριζομηρίου BBF 70 den 12-14 mmHg – 06-2-016 – Vita