Κάλτσες Ριζομηρίου – Class I – 15-20 mmHg – 06-2-110- Vita