Κηδεμόνας Αυχενικός Ρυθμιζόμενου Ύψους XTW BOA – 0811200 MOBIAK