Κρεβάτι-Κλίνη Νοσοκομειακή Μονόσπαστη – AC400 – Alfacare