Κρεβάτι ηλεκτρικό πολύσπαστο DALI STANDARD 24V – 0805071 – MOBIAK